İBB tarafından tahmin edilen deprem verileridir.
Veri seti 7.5 Mw büyüklüğünde gece olacak deprem senaryosuna göre yapılan analizlerin sonuçlarını içerir.
Kaynak : İBB Deprem Senaryosu Analizi
Fay Hatları : GEM Global Active Faults Database (GEM GAF-DB)